Pravidelná údržba a servis je hlavným predpokladom                        

dlhodobého a bezporuchového chodu chladiacich zariadení. 

Predchadza poruchám zvyšuje sa účinnosť celého systému
šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované
havarijné opravy.
 
                
 
 
                              PRI SERVISE

 

  • z klimatizácie sa odstránia škodlivé mikroorganizmy,
        plesne, nepríjemný zápach a dráždivé účinky - čistenim filtrov a
        dezinfekciou vymenníkov

       

  • servisný technik zhodnotí stav Vášho zariadenia a odporučí

        vhodné kroky aby  zariadenie bolo v perfektnom technickom

        stave

 

  • meranie tlakov  v chladiacom okruhu

 

  • kontrola množstva chladiva v systéme

 

  • kontrola odvodu kondenzátu

 

  • kontrola elektrických častí

 

mail  v prípade záujmu nás kontaktujte yes