zásobníku TUV

zasobnik

Pre pokrytie potreby teplej úžitkovej vody je k dispozícii špeciálny nerezový zásobník, skonštruovaný s ohľadom na využitie a udržanie najvyššej možnej energetickej účinnosti, ktorú systém Altherma ponúka. Kombinácia elektrického ohrievača v hornej časti zásobníka s výmenníkom tepelného čerpadla v dolnej časti zásobníka zajisťuje najnižšiu možnú spotrebu energie a pritom rýchly ohrev vody. Naviac vstavaná funkcia ohrevu vody nad 70°C minimálne raz za týždeň zabezpečuje preventívnu hygienickú úpravu vody.