Vonkajšia jednotka Daikin Altherma

heat-pump-2_tcm63-122666

Daikin Altherma využíva prírodný zdroj energie. Vonkajšia jednotka odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a zvyšuje jeho teplotu na úroveň dostatočne vysokú pre vykurovanie. Toto teplo sa potom prenáša do vnútornej jednotky prostredníctvom potrubí pre chladivo (ďalšou výhodou tak je, že potrubia nemôže nikdy zamrznúť). Montáž kompaktnej vonkajšej jednotky je jednoduchá, nie sú potrebné žiadne vŕtacie alebo výkopové práce a môže sa takisto montovať v bytoch a apartmánoch.
 

Vonkajšia jednotka je k dispozícii v dvoch radoch, 6, 7 a 8 kW spolu s 11, 14 a 16 kW (jednofázové a trojfázové).
Toto reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda obsahuje kompresor s inverter reguláciou. Inverter systém plynule udržiava teplotu prostredia, čoho výsledkom je iba 30-percentná spotreba energie v porovnaní s bežným systémom zap/vyp.