vnútorná jednotka - Hydrobox

hydrobox-daikin-altherma

Vnútorná jednotka zohrieva vodu, ktorá cirkuluje v nízkoteplotných radiátoroch,
podlahovom kúrení alebo ventilátorových konvektoroch a tiež zabezpečuje teplú pitnú vodu.

 

Vnútorná jednotka je k dispozícii v dvoch verziách, pričom každá z verzií sa vyrába v dvoch výkonoch. Verzia EKHBH je určená iba pre kúrenie a EKHBX pre kúrenie aj chladenie.