Vlastnosti FTX-JV/RX-JV * FTX-GV/RX-GV Comfort

 

 • Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu:

       Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke

       v pohotovostnom režime. Ak vnútorná jednotka na viac ako 20

       minút  nerozpozná prítomnosť osôb v miestnosti, automaticky

       sa prepne do režimu úspory prúdu.

 

 • Energeticky účinné jednotky: až do energetickej triedy A

 

 • Režim ECONO znižuje spotrebu energie, takže je možné

       použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou

 

 

 • Režim funkcie komfortu aktivuje naprogramované úrovne teploty určené pre obývaný dom počas dňa; predvolené hodnoty sú nastavené na 21°C v režime kúrenia a 24°C v režime chladenia a používateľ ich môže zmeniť

 

 

videoprezentácia

 

 • Režim nočného nastavenia sporí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci

 

 • Režim komfortu zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo

       na telo človeka

 

 • Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 22dBA

 

 • Výkonný režim je možné zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

 

 • Tichá prevádzka vnútornej jednotky: Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dBA

 

 • Titán-apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu odstraňuje mikroskopické častice zo vzduchu, rozkladá pachy

        a pomáha predchádzať šíreniu baktérií, vírusov a mikróbov, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu

 

 • Zvislá automatická oscilácia pohybuje výduchovými klapkami hore a dolu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti

 

 • Vonkajšie jednotky pre párové zostavy

 

 • Vonkajšie jednotky sú osadené kolísavým kompresorom, ktorý sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou

 

 • Vonkajšie jednotky Daikin sú vkusné, robustné a je možné ich ľahko namontovať na strop či terasu, alebo jednoducho umiestniť oproti vonkajšej stene