invetrrter_novy

Inverter plynule prispôsobuje výkon zariadenia aktuálnej potrebe na vychladenie, alebo vykúrenie miestnosti. Naproti tomu zairiadenia bez Inverter technológie buď stoja, alebo idú na plný výkon. Príklad s autom: "naplno stlačíte plyn a potom skočíte na brzdu"

 

Využívanie technológie Inverter má tieto hlavné výhody:

  • Požadovanú teplotu dosiahnete oveľa rýchlejšie.
  • Čas nábehu je kratší asi o 1/3.
  •  Podstatné úspory energie: spotreba je nižšia o 30%.
  •  Žiadne prúdové rázy pri rozbehu kompresora.
  •  Náklady na energie sú nižšie o 1/3.
  •  ŽIadne výkyvy teplôt.
  •  So znížením výkonu sa ešte viac zníži aj hlučnosť vonkajšej jednotky.