Čo je tepelné čerpadlo?

heat-pump-2_tcm63-122666

Tepelné čerpadlá sú veľmi energeticky účinné zariadenia určené primárne pre vykurovanie a chladenie rezidenčných objektov. Odoberajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu (takzvané tepelné čerpadlá vzduch/vzduch alebo vzduch/voda), vody (tepelné čerpadlá typu voda/voda) alebo zeme (tepelné čerpadlá zem/voda alebo zem/vzduch) a prečerpávajú ju do vášho domu. Obeh tepelného čerpadla je reverzibilný, môže byť teda použité na vykurovanie aj na chladenie.
Vonkajšie teplo Tepelné čerpadlo Komfortná teplota
Heat pump


Daikin tepelné čerpadlá: vysoko účinné
Daikin má viac ako 50-ročné skúsenosti s technológiou tepelných čerpadiel (typu vzduch/vzduch a vzduch/voda).
Tieto technologické skúsenosti boli využité na vývoj novej generácie tepelných čerpadiel, ktoré sú omnoho účinnejšie a produkujú omnoho menej emisií CO2 ako porovnateľné vykurovacie systémy spaľujúce fosílne palivá. Účinnosť tepelného čerpadla je meraná pomocou čísla COP (Coefficient of Performance = výkonové číslo). Tepelné čerpadlá Daikin dosahujú čísla COP až do 5: teda jedna jednotka skonzumovanej energie na výrobu piatich jednotiek energie potrebnej na kúrenie alebo chladenie.


Ako účinné sú tepelné čerpadlá Daikin?
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Daikin Altherma extrahuje väčšinu energie potrebnej na vykurovanie - až dve tretiny - z vonkajšieho prostredia. Zostávajúca jedna tretina skonzumovanej energie - elektriny - je potrebná len na pohon kompresora a tým na zvýšenie teploty extrahovanéo tepla na požadovanú úroveň. Vďaka tomuto tepelné čerpadlá ako Daikin Altherma redukujú emisie CO2 o viac ako 50%* v porovnaní so systémami spaľujúcimi fosílne palivá, a znižujú váš účet za energie o viac ako 30%**!


*V porovnaní s kotlom na olej - 28% v porovnaní s plynovým kotlom - Výpočet založený na Eurelec Program, 2001’ pre EU 27
**34% v porovnaní s kotlom na olej a 18% s plynovým kotlom - Podmienky: ročná potreba tepla na vykurovanie = 20 000 kWh, ceny energií podľa EUROSTAT (1. semester 2007)